Posted on

World of Warcraft och spelets karaktärer

World of Warcraft är ett välkänt MMORPG-spel (Massive Multiplayer Online Role Playing Game) som faktiskt var ett av de första rollspelen under MMO-debut. Uppgiften i World of Warcraft är att få upp sin karaktär till högsta nivån, vilken idag är 120. Detta gör du med hjälp av en karaktär som du skapar innan spelets gång. För att skapa en karaktär måste du först välja en så kallad faction, vilket kan vara antingen Horde eller Alliance. Sedan får du välja en karaktär och en klass där alla har specifika egenskaper och unika kombinationer. Numera är klasser inte begränsade till en specifik faction.

Karaktärerna i spelet

Inom Horde får du välja bland raserna orc, tauren, undead, troll, blood elf eller goblin. Inom Alliance får du välja bland human, gnome, dwarf, night elf, draenei eller worgen. Som sagt var klasserna tidigare begränsade men efter Burning Crusade-expansionen, då draenei och blood elfs tillkom, fick båda factions alla klasser att välja mellan. Klasserna är dock fortfarande begränsade till själva karaktärerna. Pandaren är en relativt ny karaktär som har tillkommit under Pandaria-expansionen och den har faktiskt möjligheten att välja vilken faction den ska tillhöra. Under den senaste expansionen har det tillkommit fler karaktärer, vilka dock är väldigt lika de befintliga. Exempel på dessa är mag’har orc och void elf.

Klasser i spelet

Det som är mest spännande under valet av karaktär är faktiskt vilken klass du ska vara. Du får välja mellan death knight, demon hunter, druid, hunter, monk, mage, paladin, priest, rogue, shaman, warrior eller warlock. Alla dessa har olika roller som kan delas in tank, healer och damage, vilket innebär att du antingen är en beskyddare som tar all skada, en helare eller den som faktiskt gör skadan. De kan också delas in i melee eller ranged damage, vilket innebär att du gör skada på nära håll eller på avstånd. Som du märker erbjuder World of Warcraft en unik upplevelse som måste testas, så gör en karaktär du också!